Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Raportare ANPM – O măsură obligatorie ce vizează monitorizarea programului de gestionare a deșeurilor

Una dintre activitățile obligatorii ce prezintă o importanță majoră în garantarea unui nivel ridicat de protecție a mediului este cea de raportare ANPM. Prin intermediul cadrului legislativ de mediu, societățile economice au obligația de a monitoriza efectele negative rezultate din activitatea întreprinsă asupra mediului și sănătății publice. 

În esență, se urmărește o gestionare corectă și eficientă a deșeurilor, pornind de la activitatea de colectare selectivă și evidența clară a modului de gestionare a acestora. 

În acest context, aceste raportari mediu facilitează activitatea de monitorizare a deșeurilor, fiind un punct de plecare în conceperea și implementarea unor măsuri de îmbunătățire a performanței de mediu la nivel de companie.

Ce trebuie să urmărească agenții economici în ceea ce privește această obligație de mediu?

Este important de specificat că prin introducerea acestei obligații de mediu a operatorilor economici se urmărește o diminuare considerabilă a efectelor negative generate mediului înconjurător. 

Totodată, pe fondul acestei raportări se are în vedere și o îmbunătățire a politicilor de mediu la nivel de companie, implementând constant noi soluții și măsuri pentru protecția mediului.

Cele mai citite articole

În prezent, activitatea de gestionare a deșeurilor rămâne o problemă complexă pentru multe industrii. Prin urmare, pentru a obține un control eficient al acestei activități este primordială existența unei colaborări transparente între:

  • generatorii de deșeuri;
  • firmele autorizate pentru activitatea de colectare, valorificare și/ sau eliminare;
  • autoritățile responsabile cu protecția mediului.

Prin Ordonanța de Urgență 92/2021 privind regimul deșeurilor, producătorii și deținătorii de deșeuri sunt obligați să întocmească și să raporteze către ANPM:

  • Natura și volumul de deșeuri generat și colectat;
  • Măsurile de valorificare și/sau eliminare abordate de furnizorul de servicii ales.

Colectarea separată a deșeurilor – O prioritate pentru societățile economice

Practic, pentru garantarea unui nivel ridicat de valorificare, acești agenți economici au ca obligație colectarea separată a deșeurilor. Ei trebuie să acorde atenție deosebită acestui proces, evitând orice risc de amestec între materiale și/sau substanțe cu particularități diferite. Prin intermediul acestei activități de colectare corectă și responsabilă este îmbunătățit și procesul de pregătire pentru refolosire, reciclare sau alte acțiuni de valorificare a deșeurilor.

În mod cert, obligația de raportare prevăzută de cadrul legal se efectuează ținând cont de obiectul de activitate al agentului economic. 

De asemenea, prioritar pentru societățile economice este să aibă în vedere următoarele aspecte:

  • Raportarea anuală a deșeurilor deșeurilor se realizează atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic, pe platforma SIM – Sistem Integrat de Mediu până la data de 15 martie a anului curent sau la cererea autorităților responsabile de mediu;
  • Păstrarea cel puțin 3 ani a acestei evidențe a deșeurilor;
  • Nerespectarea acestei obligații de raportare conform cu noile reglementări legislative atrage sancțiuni de natură financiară.

În concluzie, activitatea de raportare ANPM are ca scop o creștere a responsabilității de mediu a organizațiilor, asigurând o monitorizare atentă a efectelor generate din activitatea acestora.

Cele mai citite articole