Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Proiectul de construcție: descoperă de ce este acesta important

Proiectul de construcție: descoperă de ce este acesta important

Un proiect de construcție este un proiect depus împreună cu o cerere de autorizație de construire (sau – în situații speciale  –  cu o cerere). Acesta este cel mai important document fără de care nu vei obține o autorizație de construcție.

Pentru a obține autorizația de construire pentru o casă, trebuie să ai un proiect de construcție. Se compune din 2 părți: proiectarea arhitecturală și a construcțiilor și proiectarea amenajării terenurilor. Birourile au, de asemenea, anumite cerințe formale pentru proiectarea casei. Proiectarea construcției trebuie să îndeplinească cerințele specificate în decizia privind condițiile clădirii și dezvoltarea terenului. Domeniul său de aplicare și conținutul acestuia ar trebui adaptate la natura facilității și la complexitatea lucrărilor. Proiectarea construcției trebuie să respecte, de asemenea, reglementările aplicabile.

Cele mai citite articole

Proiectarea construcției este pregătită de designeri cu calificări în diferite specialități, așa cum găsești la Cross Design. Fiecare dintre ei este responsabil pentru partea sa. Proiectarea constă de obicei din: arhitectură, construcție, instalații electrice și sanitare. Fiecare dintre aceste părți este dezvoltată de un proiectant cu permisiuni adecvate. Domeniul de aplicare al proiectului poate fi diferit – totul depinde de ceea ce privește investiția. De exemplu, în unele cazuri arhitectura singură poate fi suficientă, în altele – construcții etc. După cum indică legea construcțiilor: „Domeniul de aplicare și conținutul proiectului de construcție ar trebui adaptate la specificul și natura instalației și la complexitatea construcției lucrări.”

Ce ar trebui să conțină un proiect de construcție?

  • planul de amenajare a terenului sau a terenului , care trebuie întocmit pe locația curentă. Această parte nu este necesară în cazul reconstrucției sau asamblării unui obiect de construcție, dacă nu sunt necesare condițiile de dezvoltare;
  • proiectare arhitecturală și de construcții – include studii de specialitate. Această parte nu este necesară în cazul construcției sau reconstrucției de echipamente de construcții sau rețele de utilități subterane, dacă întreaga problemă poate fi prezentată în planul de dezvoltare a parcelei sau a zonei;
  • în funcție de necesități, de rezultatele testelor geologice și inginerești și de condițiile geotehnice pentru fundația clădirilor ;
  • informații despre zona de influență a obiectului;
  • avize, aranjamente, permise și alte documente cerute de reglementări specifice;
  • certificat de înscriere pe lista membrilor camerei competente de autoguvernare profesională valabil la data dezvoltării proiectului.

După cum se poate vedea mai sus – nu toate cerințele sunt formulate cu precizie în legea construcțiilor. Declarațiile de tipul „după cum este necesar” lasă loc pentru diferite interpretări și, prin urmare, în birouri poți întâlni cerințe diferite cu privire la aceste probleme.

De ce un proiect tipic nu este un proiect de construcție?

Proiectele finite, pe care le poți cumpăra la multe birouri de arhitectură, nu sunt proiecte de construcție, deoarece nu conțin nici una dintre părțile de mai sus. S-ar putea fi tentat să spui că sunt proiecte de arhitectură și construcții, dacă ar conține (în original) semnăturile proiectanților care le-au dezvoltat împreună cu certificatele lor de membru în cameră. 

Cele mai citite articole