Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Procedura de succesiune la notariat – tot ce trebuie să ştii

Succesiunea este o formalitate din ce în ce mai des solicitată la un cabinet de notariat în sector 1 pentru avantajele pe care le oferă şi necesitatea împărţirii bunurilor între moştenitorii persoanei decedate. În aceste situaţii, în Codul Civil se menţionează ordinea în care este realizată succesiunea între moştenitorii legitimi. Prin urmare, copiii naturali şi soţia/ soţul defunctului sunt cei care îi moştenesc bunurile, precum şi copiii nenăscuţi.

Dacă lipsesc moştenitorii legitimi, testamentari sau moştenitorii naturali, bunurile pot fi moştenite de către soţ sau soţie. Legea prevede şi faptul că moştenitorii cu acelaşi grad de rudenie primesc părţi egale din moştenire, iar dacă persoana decedată nu are nici soţ, soţie sau descendenţi, ori alte rude, bunurile trec în proprietatea statului.

Procedura de succesiune se deschide şi se rezolva la notariatul a cărei activitate se desfăşoară în circumscripţia judecătoriei unde persoană decedată a locuit şi a avut ultimul domiciliu.

Cum se deschide succesiunea la notariat?

Procedura de succesiune se deschide la notariat în condiţia în care moştenitorii se înţeleg între ei şi nu îşi contestă calitatea. Dacă aceştia nu se înţeleg, trebuie să îşi rezolve problemele în instanţă.

În afară de actele ce trebuie prezentate la notar pentru realizarea succesiunii, este nevoie şi de martori din afara familiei, persoane majore, care să cunoască date despre defunct şi care să poată da detalii despre numărul de moştenitori şi calitatea lor în procedura succesorală.

Când se deschide procedura de succesiune la notariat?

Procedura de succesiune la notariat se deschide de preferat imediat după decesul persoanei în cauză. Dacă trec mai mult de doi ani de la deces, costurile pentru realizarea succesiunii sunt mai mari.

Legea prevede un termen de 1 an de la deces, termenul de opţiune succesorală, în care moştenitorii de drept pot decide dacă acceptă sau dacă renunţă la succesiune, ceea ce presupune realizarea unei declaraţii notariale pentru exprimarea acestei opţiuni.

Ce documente sunt necesare deschiderii procedurii de succesiune?

Pentru a deschide procedura de succesiune la notar, sunt necesare următoarele acte în original:

·  certificat de deces;

·  actele de identitate ale moştenitorilor, certificatele lor de naştere şi de căsătorie;

·  certificatele de divorţ ale moştenitorilor unde este cazul;

·  certificatul de naştere şi de căsătorie al soţului rămas în viaţă;

Cele mai citite articole

·  adeverinţa de schimbare a numelui pe cale administrativă, unde este cazul;

·  declaraţii de opţiune succesorală;

·  testament, dacă există;

·  procură autentică a persoanelor împuternicite să reprezinte moştenitorii la succesiune, dacă aceştia nu pot ajunge.

De asemenea, sunt necesare următoarele documente în original pentru a face dovada proprietăţii bunurilor defunctului care intră la masa succesorala:

·  acte de proprietate;

·  certificat de atestare fiscală pentru masinim imobile şi alte posesiuni;

·  documente de intabulare, plan de amplasament şi releveu;

·  act de concesiune al locului de veci şi adeverinţa eliberată de administratorul cimitirului;

·  extrase de cont;

·  titluri la ordin sau la purtător, certificate de acţionar şi carnete  CEC.

Fără doar şi poate, detalii suplimentare legate de procesul de succesiune sunt obţinute de la notarul care se va arăta foarte amabil şi interesat să îşi ajute clienţii în acest sens.

Cele mai citite articole