Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Informații despre cei 12 apostoli ai lui Iisus

Cei 12 ucenici sau apostoli ai lui Iisus au fost oameni aleși personal de către Iisus Hristos, pentru a-l însoți în timpul vieții sale și pentru a propovădui mesajul său după moartea și Învierea sa. Aceștia sunt enumerați în Evanghelia lui Matei (capitolul 10, versetele 1-4) și în Evanghelia lui Marcu (capitolul 3, versetele 13-19).

Apoi, Iisus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi şi le-a dat putere să scoată duhurile necurate şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă. Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui; Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu; Simon Canaanitul şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Iisus.” – Matei 10, 1-4

Cine sunt cei 12 apostoli ai lui Iisus

1. Simon Petru

Simon Petru, cunoscut și simplu ca Petru, este unul dintre cei mai cunoscuți și importanți apostoli ai lui Iisus Hristos. Numele său original era Simon, dar Iisus i-a dat numele de Petru, care înseamnă „stâncă” sau „piatră” în limba aramaică, pentru că a spus că va fi „piatra pe care voi zidi Biserica Mea”.

Iată câteva aspecte relevante despre Simon Petru:

 • Profesie și origine: Petru era pescar în Betsaida, un oraș situat pe malul Mării Galileii. El și fratele său Andrei lucrau împreună ca pescari înainte de a-l întâlni pe Iisus.
 • Chemarea de către Iisus: Potrivit Evangheliei, Petru a fost chemat să-L urmeze pe Iisus împreună cu fratele său Andrei, în timp ce erau la pescuit. Iisus le-a spus că îi va face „pescari de oameni”. Ei au lăsat imediat plasele de pescuit și L-au urmat pe Iisus.
 • Rolul de lider: Petru a devenit unul dintre cei mai apropiați apostoli ai lui Iisus și un lider evident în grupul apostolilor. Iisus îi numește „stâncă” și îi promite cheile Împărăției Cerurilor, sugerând un rol special de autoritate.
 • Martor la evenimente importante: Petru a fost martor la multe dintre evenimentele semnificative din viața lui Iisus. A fost prezent la Transformarea la Fața Muntelui, la Înviere și la alte momente importante în Evanghelii.
 • Renegarea lui Iisus: Unul dintre momentele cele mai cunoscute din viața lui Petru este renegarea lui Iisus înainte de crucificare. De trei ori, el a negat că îl cunoaște pe Iisus, așa cum Iisus însuși prezisese. Această experiență a adus multă durere și regret lui Petru.
 • După Înviere: După Învierea lui Iisus, Petru a avut o întâlnire personală cu Iisus și a fost reinstaurat în încrederea și slujirea Sa. A fost unul dintre cei care au experimentat masa alături de Iisus după Înviere.
 • Rol în creștinismul timpuriu: După înălțarea lui Iisus la ceruri, Petru a devenit liderul comunității creștine și a jucat un rol important în răspândirea creștinismului. El a fost, de asemenea, unul dintre martirii timpurii ai Bisericii, fiind crucificat în Roma, conform tradiției.
 • Evanghelia după Marcu: Se spune că Evanghelia după Marcu ar fi o relatare a învățăturilor lui Petru, înregistrată de către apostolul Marcu. Această Evanghelie ar putea să reflecte învățăturile și experiențele lui Petru.

Simon Petru a fost un apostol cheie în viața lui Iisus și în începuturile creștinismului. El este adesea amintit pentru devotamentul său față de Iisus, pentru momentele sale de slăbiciune și pentru importanța sa în răspândirea mesajului creștin în întreaga lume.

2. Andrei

Andrei, cunoscut și sub numele de Sfântul Andrei, a fost un apostol important în viața lui Iisus Hristos și unul dintre cei 12 ucenici aleși de Iisus să-L însoțească și să propovăduiască mesajul Său. 

Iată câteva informații relevante despre apostolul Andrei:

 • Profesie și origine: Andrei era pescar, la fel ca fratele său mai mare, Simon Petru. Ei proveneau din orașul Betsaida, situat pe malul Mării Galileii.
 • Chemarea de către Iisus: Andrei a fost printre primii ucenici pe care Iisus i-a chemat să-L urmeze. Potrivit Evangheliei, el a fost adus la Iisus de către Ioan Botezătorul și a devenit unul dintre primii doi ucenici care au început să-L urmeze pe Iisus, alături de Ioan.
 • Relația cu fratele său, Petru: Andrei și-a adus fratele Simon (Petru) la Iisus, moment în care Iisus i-a dat numele de Petru și l-a chemat să fie „pescar de oameni”. Aceasta a fost o etapă importantă în chemarea lui Petru și în formarea grupului de apostoli.
 • Martor la minuni și învățături: Andrei a fost martor la numeroase minuni și învățături ale lui Iisus. El a însoțit grupul de apostoli în timpul multor evenimente semnificative din viața lui Iisus.
 • Rol în creștinismul timpuriu: După înălțarea lui Iisus, Andrei a jucat un rol important în răspândirea creștinismului. El este considerat a fi unul dintre principalii misionari care au dus Evanghelia în diferite părți ale lumii, inclusiv în Grecia, Tracia și regiunile din jurul Mării Negre.
 • Martiriu: Tradiția spune că Andrei a sfârșit prin martiriu. Potrivit legendei, el a fost crucificat în Patras, Grecia, pe o cruce în formă de X, cunoscută sub numele de crucea Sfântului Andrei. El a acceptat să fie crucificat în acest mod considerând că nu este vrednic să fie crucificat în același fel ca Iisus.
 • Protector al diverselor țări și grupuri: Andrei este considerat protector național al Scoției și Greciei, iar ziua sa de sărbătoare, 30 noiembrie, este cunoscută sub numele de Ziua Sfântului Andrei.

Apostolul Andrei a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos și a jucat un rol semnificativ în răspândirea mesajului creștin după Învierea lui Iisus. El este amintit pentru contribuția sa la formarea Bisericii timpurii și pentru martiriul său în numele credinței creștine.

3. Iacov, fiul lui Zebedei

3. Iacov, fiul lui Zebedei

Sursa foto

Iacov, fiul lui Zebedei, cunoscut și sub numele de Iacov cel Mare, a fost unul dintre apostolii lui Iisus Hristos și a avut un rol important în viața și misiunea lui Iisus. 

Iată mai multe informații despre el:

 • Chemarea de către Iisus: Iacov a fost chemat de Iisus să-L urmeze împreună cu fratele său, Ioan. Ei erau pescari pe Marea Galileii și au lăsat totul pentru a urma chemarea lui Iisus. Iisus le-a dat numele de „fii ai tunetului”, posibil din cauza firii lor puternice.
 • Rol în grupul apostolilor: Iacov a fost unul dintre cei trei apostoli mai apropiați de Iisus, alături de Petru și Ioan. Acești trei au fost martori la momente speciale din viața lui Iisus, precum Schimbarea la Față și rugăciunea lui Iisus în Grădina Ghetsimani, înainte de răstignire.
 • Mărturie și martiriu: Iacov a fost martor la minunile și învățăturile lui Iisus și a jucat un rol important în propovăduirea mesajului creștinismului după Învierea lui Iisus. El a fost, de asemenea, primul apostol dintre cei 12 care a suferit martiriu. El a fost ucis cu sabia la ordinul regelui Irod Agripa I, în jurul anului 44 d.C., făcându-l astfel primul martir apostol.
 • Ambiție și învățături: În Evanghelii, Iacov și fratele său Ioan au arătat dorința de a avea poziții de onoare în Împărăția lui Iisus. Într-un episod, mama lor a venit la Iisus și I-a cerut să le acorde acest lucru. În răspuns, Iisus a subliniat importanța slujirii și a umilinței.
 • Evanghelizare: Chiar dacă nu avem atât de multe informații despre activitățile sale de evanghelizare, tradiția afirmă că Iacov cel Mare a contribuit la răspândirea mesajului creștin în Spania și în alte regiuni.
 • Sărbătoare: Ziua de sărbătoare a apostolului Iacov cel Mare este 25 iulie, când creștinii îi comemorează viața și contribuția în cadrul Bisericii.

Iacov, fiul lui Zebedei, a fost unul dintre apostolii lui Iisus Hristos, care a avut o influență semnificativă asupra răspândirii creștinismului în primele decenii după crucificarea și Învierea lui Iisus. Martiriul său și devotamentul său față de învățăturile lui Iisus îl fac o figură importantă în istoria creștinismului timpuriu.

4. Ioan

Apostolul Ioan, cunoscut și ca Ioan Evanghelistul sau Ioan Teologul, a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos și a jucat un rol semnificativ în viața și învățăturile lui Iisus, precum și în începuturile creștinismului. 

Iată mai multe informații despre el:

 • Chemarea de către Iisus: Ioan, împreună cu fratele său Iacov, a fost chemat de Iisus să-L urmeze în timp ce ei erau la pescuit pe malul Mării Galileii. A fost unul dintre primii ucenici aleși de Iisus și a devenit unul dintre cei mai apropiați adepți ai Săi.
 • Rol în grupul apostolilor: Ioan a fost considerat unul dintre cei trei apostoli mai apropiați de Iisus, împreună cu Petru și Iacov. El este adesea menționat ca ”ucenicul pe care-l iubea Iisus” și a fost prezent la multe evenimente semnificative din viața lui Iisus.
 • Autorul Evangheliei și altor cărți: Ioan este creditat cu scrierea Evangheliei după Ioan, care oferă o perspectivă distinctă asupra vieții și învățăturilor lui Iisus. El a scris, de asemenea, și cele trei epistole, cunoscute sub numele de Epistolele lui Ioan, dar și Apocalipsa lui Ioan.
 • Momentele semnificative: Ioan a fost martor la evenimente precum nunta din Cana, Învierea lui Lazăr, Cina cea de Taină și răstignirea lui Iisus. El a fost, de asemenea, prezent la mormântul gol în dimineața Învierii.
 • Relația cu Maria și Grijă pentru ea: Ioan este menționat în Evanghelii ca având o relație apropiată cu Maria, mama lui Iisus. În timpul crucificării lui Iisus, Iisus i-a încredințat pe Maria în grijă lui Ioan și viceversa.
 • Învățăturile sale teologice: Ioan este cunoscut și pentru învățăturile sale teologice profunde și pentru abordarea sa spirituală. Evanghelia sa pune un accent mai mare pe aspectele spirituale și teologice ale învățăturilor lui Iisus.
 • Sărbătoare: Ziua de sărbătoare a apostolului Ioan este 27 decembrie (în tradiția creștină occidentală) și 26 septembrie (în tradiția creștină ortodoxă), când creștinii îi comemorează viața și contribuția în cadrul Bisericii. Totodată, mai este sărbătorit și pe 8 mai, pentru minunile care se întâmplă la mormântul lui pe această dată.

Ioan a fost unul dintre pilonii fundamentali ai creștinismului timpuriu, atât prin martiriul apostolilor, cât și prin scrierile sale teologice semnificative.

5. Filip

Apostolul Filip a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos și a jucat un rol important în răspândirea mesajului creștin în primele decenii după crucificarea și Învierea lui Iisus. 

Iată câteva informații despre el:

 • Chemarea de către Iisus: Potrivit Evangheliei, Filip a fost chemat de Iisus să-l urmeze și să devină unul dintre ucenicii Săi în primele etape ale misiunii Sale. De asemenea, Filip a fost cel care l-a adus pe apostolul Natanael (sau Bartolomeu) să-l întâlnească pe Iisus.
 • Martor la minuni și învățături: Filip a fost martor la multe dintre minunile și învățăturile lui Iisus. El a însoțit grupul de apostoli în timpul diferitelor evenimente și predicări semnificative.
 • Rol în hrănirea mulțimii: Unul dintre momentele cele mai cunoscute în care Filip este menționat în Evanghelii este în relatarea hrănirii a peste cinci mii de oameni cu cinci pâini și doi pești. Când Iisus a întrebat cum ar putea hrăni mulțimea, Filip a spus că nu ar fi suficientă sumă de bani pentru a cumpăra suficiente alimente. Totuși, Iisus a efectuat miracolul hrănirii mulțimii.
 • Mesajul său evanghelic: Deși nu avem prea multe detalii specifice despre activitățile de evanghelizare ale lui Filip, se presupune că el a propovăduit mesajul creștin în diferite regiuni și comunități.
 • Tradiții și legende: În afara informațiilor din Evanghelii, tradiția spune că Filip a avut o contribuție semnificativă în extinderea creștinismului în regiunea Anatolia (Turcia de astăzi) și în alte zone din Orientul Mijlociu.
 • Martiriu: Se spune că Filip a suferit martiriu în orașul Hierapolis, în Anatolia, fiind crucificat cu capul în jos, în jurul anului 80 d.C. Aceasta este o tradiție, deși detalii exacte sunt limitate.

Apostolul Filip a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos, care a contribuit la răspândirea mesajului creștin în primele decenii ale Bisericii. Chiar dacă detalii exacte despre viața și activitățile sale pot fi limitate, el a avut un rol semnificativ în misiunea creștinismului timpuriu.

6. Bartolomeul

Apostolul Bartolomeu, cunoscut și sub numele de Natanael, a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Deși nu avem la fel de multe informații despre el în comparație cu unii dintre ceilalți apostoli, iată câteva aspecte importante despre viața și contribuția sa:

 • Identificare cu Natanael: Bartolomeu este adesea identificat cu apostolul numit Natanael în Evanghelii. În Evanghelia după Ioan, Natanael este adus la Iisus de către apostolul Filip.
 • Momentul întâlnirii cu Iisus: În Evanghelia după Ioan, se relatează că Natanael era sceptic în legătură cu faptul că Mesia ar putea proveni din Nazaret. Când Filip i-a spus că a găsit pe Cel despre care au scris Moise și profeții, adică Iisus, Natanael a răspuns cu faimoasa întrebare: „Poate ieși ceva bun din Nazaret?” În momentul în care a mers la Iisus, acesta i-a dezvăluit cunoștințe personale despre El, ceea ce l-a convins pe Natanael de autenticitatea lui Iisus ca Mesia. Iisus a spus: „Te-am văzut când erai sub smochin„.
 • Contribuția la răspândirea creștinismului: Deși nu avem multe detalii concrete despre activitățile și misiunea sa după Învierea lui Iisus, se crede că Natanael (Bartolomeu) a fost implicat în răspândirea mesajului creștin după plecarea lui Iisus. Tradițiile și legendele indică că el a predat în diverse regiuni.
 • Martiriu: Tradiția spune că Bartolomeu a suferit martiriu prin decapitare sau crucificare. O tradiție afirmă că el a fost crucificat cu capul în jos, asemenea apostolului Petru.
 • Ziua de sărbătoare: Ziua de sărbătoare a apostolului Bartolomeu (Natanael) este în diverse tradiții creștine. În calendarul Bisericii Romano-Catolice, ziua de sărbătoare a lui Bartolomeu este 24 august.

În ansamblu, apostolul Bartolomeu (Natanael) a fost unul dintre cei 12 apostoli care au jucat un rol semnificativ în începuturile creștinismului, chiar dacă detalii exacte despre viața și misiunea sa pot fi mai limitate în comparație cu alți apostoli.

7. Toma

7. Toma

Cele mai citite articole

Sursa foto

Apostolul Toma, cunoscut și sub numele de Toma necredinciosul, a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Numele său este asociat cu un episod cunoscut din Evanghelii. 

Iată mai multe informații despre el:

 • Episodul necredinței: Toma este cel mai cunoscut pentru episodul în care a exprimat îndoială cu privire la Învierea lui Iisus. După Înviere, când ceilalți apostoli i-au spus lui Toma că au văzut pe Iisus, el a declarat că nu va crede până nu va vedea rănile lui Iisus cu proprii săi ochi și nu le va atinge cu propriile sale mâini. În urma acestei reacții, Toma a fost numit „Toma necredinciosul”.
 • Întâlnirea cu Iisus: În ziua următoare, Iisus a apărut în fața apostolilor, inclusiv în fața lui Toma, și l-a îndemnat să-și pună degetul în ranile Sale și să nu mai fie necredincios, ci credincios. Toma a răspuns, exclamând: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” Aceasta a fost o mărturie puternică a credinței sale în Învierea lui Iisus.
 • Alte contribuții: Deși episodul necredinței este cel mai cunoscut în legătură cu Toma, nu avem multe informații detaliate despre activitățile sale ulterioare sau despre misiunea sa în primele decenii ale Bisericii.
 • Tradiții și legende: Tradiția spune că Toma a fost un misionar activ și a călătorit în diferite regiuni pentru a propovădui mesajul creștin. Este asociat cu răspândirea creștinismului în Asia de Sud și în India, unde este venerat ca unul dintre fondatorii creștinismului în Kerala.
 • Martiriu: Se spune că Toma a suferit martiriu în India. Există diverse relatări despre modul în care a fost ucis, dar există puține detalii istorice concrete. În general, se crede că a fost ucis în timpul predării mesajului creștin în India.
 • Sărbătoare: Ziua de sărbătoare a apostolului Toma este 3 iulie (în calendarul Bisericii Romano-Catolice) sau 6 octombrie (în calendarul Bisericii Ortodoxe).

Apostolul Toma este cunoscut în special pentru episodul său de îndoială și pentru reacția sa de credință puternică atunci când a văzut rănile lui Iisus. Chiar dacă detalii despre activitățile ulterioare ale sale pot fi mai limitate, tradițiile și legendele subliniază contribuția sa la răspândirea creștinismului în regiuni îndepărtate.

8. Matei

Apostolul Matei, cunoscut și sub numele de Levi, a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. El a avut un parcurs de viață remarcabil și a jucat un rol semnificativ în răspândirea creștinismului. 

Iată mai multe informații despre el:

 • Profesie și chemare: În Evanghelii, Matei este menționat ca un vameș (colector de taxe) în Capernaum. El colecta impozite pentru autoritățile romane, ceea ce făcea ca mulți să-l privească cu dispreț. Cu toate acestea, Iisus l-a chemat să-L urmeze și să devină apostolul Său.
 • Momentul chemării: Evanghelia lui Matei relatează că Iisus l-a văzut pe Matei la vama și i-a spus: „Urmează-mă!” Matei a lăsat totul în urma sa și l-a urmat pe Iisus. Acest moment de chemare și răspunsul prompt al lui Matei sunt semnificative în povestea sa.
 • Cina lui Matei: Unul dintre momentele cele mai cunoscute legate de Matei este „Cina lui Matei” sau „Cina lui Levi”, în care Matei a organizat o masă pentru Iisus și pentru vameșii și păcătoșii din oraș. Acest eveniment a generat critici din partea fariseilor și învățătorilor legii, dar Iisus a subliniat că a venit pentru a chema pe cei păcătoși la pocăință.
 • Autorul Evangheliei după Matei: Matei este, de asemenea, creditat cu scrierea unei Evanghelii, cunoscută sub numele de Evanghelia după Matei. Această Evanghelie oferă o relatare detaliată a învățăturilor și vieții lui Iisus și a fost una dintre primele înregistrări scrise ale Evangheliilor.
 • Răspândirea creștinismului: După Învierea lui Iisus, Matei a jucat un rol important în răspândirea mesajului creștinismului. Deși detalii exacte despre misiunea sa sunt mai limitate în comparație cu unii dintre ceilalți apostoli, tradiția indică că a fost implicat în predicarea Evangheliei în diverse regiuni.
 • Martiriu: Tradiția spune că Matei a suferit martiriu, fiind ucis în timpul unei misiuni de evanghelizare în Etiopia sau Persia. Metodele exacte de martiriu variază în diferite relatări.
 • Sărbătoare: Ziua de sărbătoare a apostolului Matei este 21 septembrie în calendarul Bisericii Romano-Catolice și 16 noiembrie în calendarul Bisericii Ortodoxe.

Apostolul Matei a fost un exemplu de schimbare și de pocăință, trecând de la o viață de colector de taxe la unul dintre apostolii lui Iisus Hristos. El a avut un rol semnificativ în răspândirea mesajului creștinismului prin predica și scrierile sale.

9. Iacov, fiul lui Alfeu

Apostolul Iacov, fiul lui Alfeu, este uneori numit și Iacov cel Tânăr sau Iacov al lui Alfeu pentru a-l diferenția de Iacov, fiul lui Zebedei, care era și el un apostol. Informațiile despre Iacov, fiul lui Alfeu, sunt mai limitate în comparație cu unii dintre ceilalți apostoli, dar iată câteva aspecte relevante:

 • Menționări în listele apostolilor: Iacov, fiul lui Alfeu, este menționat în listele apostolilor din Evanghelii, în special în Evanghelia lui Matei și în cartea Faptele Apostolilor. Cu toate acestea, nu avem atât de multe detalii specifice despre el în comparație cu alți apostoli.
 • Relația familială: În Evanghelia după Marcu, se menționează că Iacov, fiul lui Alfeu, este numit și „Levi”. Acest lucru a generat confuzii în unele cazuri, dar este considerat în general că Iacov și Levi sunt același apostol. Datorită acestei ambiguități, este dificil să stabilim o relație familială precisă cu Alfeu.
 • Contribuția la răspândirea creștinismului: Nu avem informații detaliate despre activitățile sau misiunea sa după Învierea lui Iisus. Este posibil să fi jucat un rol în răspândirea mesajului creștinismului, dar detaliile exacte sunt nesigure.
 • Martiriu și legende: Tradiția spune că Iacov, fiul lui Alfeu, a suferit martiriu prin pietrificare sau lovire cu un baston, dar aceste detalii variază în diferite relatări. În general, se crede că a suferit martiriu într-un fel sau altul în timpul răspândirii creștinismului.
 • Sărbătoare: Creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul apostol Iacov pe data de 9 octombrie.

Deși detalii despre apostolul Iacov, fiul lui Alfeu, sunt mai limitate, el a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos și a jucat un rol în misiunea creștinismului timpuriu, chiar dacă nu avem detalii precise despre contribuția sa.

10. Tadeu

Apostolul Tadeu, cunoscut și sub numele de Tadeu al lui Iacov sau Lebbeus Tadeu, a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Deși nu avem multe informații detaliate despre el, iată câteva aspecte relevante:

 • Menționări în listele apostolilor: Tadeu este menționat în listele apostolilor din Evanghelii, în special în Evanghelia lui Matei și în cartea Faptele Apostolilor.
 • Contribuția la răspândirea creștinismului: Deși avem puține informații despre activitățile sau misiunea sa după Învierea lui Iisus, se crede că Tadeu a fost implicat în răspândirea mesajului creștinismului după Învierea lui Iisus. Tradițiile indică că el a predicat și a adus mesajul evanghelic în diferite regiuni.
 • Confuzie cu Iuda Toma: Datorită asemănării numelor „Tadeu” și „Toma”, există uneori confuzii între acești doi apostoli, dar aceștia sunt doi apostoli diferiți.
 • Martiriu și legende: Tradiția spune că Tadeu a suferit martiriu pentru credința sa. Detaliile despre moartea sa variază în diferite surse, iar modul exact în care a fost martirizat nu este cunoscut cu certitudine.
 • Sărbătoare: Apostolul Tadeu este sărbătorit de către Biserica Romano-Catolică pe data de 28 octombtie.

Deși informațiile despre apostolul Tadeu sunt limitate, el a fost parte a grupului original de apostoli ai lui Iisus Hristos și a avut un rol în răspândirea mesajului creștinismului în primele decenii ale Bisericii.

11. Simon Zelotul

Simon Zelotul a fost unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos. Acesta a fost poreclit „Zelotul”, ceea ce poate indica că ar fi fost membru al unui grup evreiesc numit Zeloții, cunoscut pentru zelul lor religios și naționalist. 

Iată câteva informații despre el:

 • Zelotismul: Termenul „Zelot” este legat de o mișcare evreiască cunoscută sub numele de Zeloți, care militau pentru eliberarea Iudeii de sub dominația romană. Acești zeloți erau cunoscuți pentru zelul lor religios și naționalist și căutau independența evreiască prin orice mijloace, inclusiv violență.
 • Menționări în listele apostolilor: Simon Zelotul este menționat în listele apostolilor din Evanghelii, în special în Evanghelia lui Matei și în cartea Faptele Apostolilor.
 • Contribuția la răspândirea creștinismului: Deși avem puține informații specifice despre activitățile sau misiunea sa după Învierea lui Iisus, se crede că Simon Zelotul a jucat un rol în răspândirea mesajului creștinismului după Învierea lui Iisus. Tradițiile indică că el a fost implicat în predicarea Evangheliei și în răspândirea creștinismului.
 • Martiriu și legende: Nu avem informații precise despre moartea lui Simon Zelotul, dar tradiția spune că a suferit martiriu pentru credința sa. Detaliile exacte ale martiriului său variază în diverse surse.
 • Sărbătoare: În calendarul Bisericii Romano-Catolice, ziua de sărbătoare a apostolului Simon Zelotul este 28 octombrie, aceeași zi cu sărbătoarea apostolului Tadeu.

Chiar dacă avem puține informații detaliate despre viața și activitățile apostolului Simon Zelotul, el a fost parte a grupului original de apostoli ai lui Iisus Hristos și a contribuit la răspândirea mesajului creștinismului în primele decenii ale Bisericii.

12. Iuda Iscarioteanul

12. Iuda Iscarioteanul

Sursa foto

Iuda Iscarioteanul este un personaj cunoscut în istoria creștinismului ca fiind unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos și, mai infam, ca trădătorul care l-a vândut pe Iisus pentru treizeci de monede de argint. 

Iată mai multe informații despre el:

 • Apostolul și trădătorul: Iuda Iscarioteanul a fost unul dintre cei doisprezece apostoli selectați de Iisus pentru a-L urma și a propovădui mesajul Său. Cu toate acestea, el este cunoscut pentru trădarea sa. În Evanghelii, se spune că Iuda a convenit să dezvăluie autorităților locul în care Iisus se afla, conducând astfel la arestarea și condamnarea lui Iisus.
 • Motivația trădării: Motivele exacte ale trădării lui Iuda rămân subiect de dezbatere. Evangheliile nu oferă o explicație clară, dar se presupune că aceste motive ar putea fi legate de dezamăgirea sau de neînțelegerea lui Iuda față de planurile lui Iisus sau de motivații financiare.
 • Ultima Cina: Iuda este cunoscut pentru că a fost prezent la Cina cea de Taină, în care Iisus a anunțat că unul dintre apostoli îl va trăda. Când apostolii l-au întrebat pe Iisus cine este trădătorul, Iisus l-a indicat pe Iuda ca fiind cel care Îl va sărută pentru a le arăta autorităților care este Iisus.
 • Moartea lui Iuda: După trădarea sa, Iuda a simțit remușcări și a returnat cele treizeci de monede de argint. În cele din urmă, s-a sinucis prin spânzurare, potrivit Evangheliilor. 
 • Rolul simbolic: Iuda Iscarioteanul rămâne un personaj puternic simbolic în creștinism, reprezentând trădarea și abandonul. De-a lungul istoriei, figura lui Iuda a fost subiectul numeroaselor opere de artă, cărți și interpretări teologice.
 • Lecție de morală: Iuda Iscarioteanul servește ca un avertisment asupra consecințelor trădării și a abandonului în credință. În multe privințe, povestea lui Iuda ilustrează impactul distructiv al alegerilor greșite și al iubirii de bani și putere în detrimentul principiilor morale și spirituale.

Iuda Iscarioteanul rămâne un personaj complex în istoria creștinismului, simbolizând trădarea și consecințele alegerilor greșite.

De la Petru, liderul carismatic, la Ioan, teologul profund, și până la Iuda Iscarioteanul, care simbolizează trădarea, fiecare apostol adaugă un element unic în povestea creștinismului. Fiecare și-a adus contribuția în răspândirea învățăturilor lui Iisus Hristos și a crezut în Învierea sa, ceea ce a stat la baza fundamentelor credinței creștine. 

Chiar dacă detalii exacte pot fi neclare sau variate, moștenirea celor 12 apostoli rămâne un pilon fundamental al creștinismului și un exemplu al diversității și aportului personal în răspândirea învățăturilor lui Iisus în întreaga lume.

Cele mai citite articole