Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

De câte tipuri este perspectiva narativă și cum o poți identifica ușor la BAC?

De câte tipuri este perspectiva narativă și cum o poți identifica ușor la BAC?

Narațiunea este actul de a relata sau de a povesti o serie de evenimente, acțiuni sau experiențe într-o ordine logică și coerentă. Este modalitatea prin care se construiește o poveste și se transmit informații către un public sau un receptor. Narațiunea implică organizarea elementelor cheie ale unei povești, cum ar fi personajele, acțiunea, setările și conflictul, într-un mod care să creeze un fir narativ coerent.

Ce este perspectiva narativa?

Ce este perspectiva narativa?

Sursa foto: https://www.freepik.com/premium-photo/book-with-tree-it_40236031.htm#query=books&position=9&from_view=search&track=sph

Perspectiva narativă se referă la punctul de vedere din care este prezentată povestea într-un text literar sau în alte forme de narare, cum ar fi filmele sau jocurile video. Aceasta determină modul în care evenimentele, personajele și acțiunile sunt percepute și transmise cititorului sau spectatorului.

Perspectiva narativă poate fi exprimată în mai multe moduri, cum ar fi:

 • Perspectiva la persoana întâi: Naratorul este un personaj din poveste și relatează evenimentele din propria sa perspectivă. Utilizează pronumele „eu” pentru a se referi la sine și are acces direct la gândurile, emoțiile și experiențele sale personale. Exemplu: „Mă plimbam pe stradă când am văzut-o.”
 • Perspectiva la persoana a treia: Naratorul este în afara acțiunii și relatează evenimentele din perspectiva mai multor personaje sau a unui observator neutru. Utilizează pronumele „el”, „ea”, „ei”, „ele” pentru a se referi la personaje. Exemplu: „El se plimba pe stradă când a văzut-o.”
 • Perspectiva omniscientă: Naratorul are acces la gândurile și emoțiile tuturor personajelor și cunoaște toate evenimentele povestirii. Acesta poate oferi informații și perspective dincolo de ceea ce este cunoscut de personaje. Exemplu: „Maria era îndrăgostită de Alexandru, dar acesta nu știa că sentimentele ei erau reciproce.”
 • Perspectiva limitată: Naratorul are acces la gândurile și emoțiile unui singur personaj, oferind astfel o perspectivă subiectivă și restrânsă asupra evenimentelor. Exemplu: „Înfricoșată, Maria se întreba ce ar putea face în acea situație.”

Perspectiva narativă poate influența modul în care cititorul percepe și înțelege povestea, creând astfel o atmosferă distinctă și punând în evidență diferite puncte de vedere. Este o unealtă puternică folosită de autori pentru a da profunzime și complexitate poveștilor lor.

De cate tipuri este perspectiva narativa?

Perspectiva narativă poate fi clasificată în patru tipuri principale:

 • Perspectiva narativă la persoana întâi: Acest tip de perspectivă implică folosirea pronumelui „eu” pentru a se referi la narator, care este un personaj din poveste. Naratorul relatează evenimentele din propria sa perspectivă, având acces direct la gândurile, emoțiile și experiențele personale. Exemplu: „Mă plimbam pe stradă când am văzut-o.”
 • Perspectiva narativă la persoana a treia: În acest caz, naratorul este în afara acțiunii și relatează evenimentele din perspectiva mai multor personaje sau a unui observator neutru. Naratorul utilizează pronumele „el”, „ea”, „ei”, „ele” pentru a se referi la personaje. Exemplu: „El se plimba pe stradă când a văzut-o.”
 • Perspectiva narativă omniscientă: Perspectiva narativă omniscientă implică un narator care cunoaște toate evenimentele povestirii și are acces la gândurile și emoțiile tuturor personajelor. Naratorul poate oferi informații și perspective dincolo de ceea ce este cunoscut de personaje. Exemplu: „Maria era îndrăgostită de Alexandru, dar acesta nu știa că sentimentele ei erau reciproce.”
 • Perspectiva narativă limitată: În acest caz, naratorul are acces la gândurile și emoțiile unui singur personaj, oferind astfel o perspectivă subiectivă și restrânsă asupra evenimentelor. Cititorul este limitat la cunoștințele și percepțiile personajului prin intermediul căruia este relatată povestea. Exemplu: „Înfricoșată, Maria se întreba ce ar putea face în acea situație.”

Aceste patru tipuri de perspectivă narativă oferă diferite unghiuri și niveluri de subiectivitate în prezentarea poveștii și pot influența modul în care cititorul percepe și se conectează la personaje și evenimente.

Exemple de subiecte de bacalaureat despre perspectiva narativă

Exemple de subiecte de bacalaureat despre perspectiva narativă

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-photo/business-women-signature-document_1155996.htm#query=exams&position=6&from_view=search&track=sph

 • Analizați modul în care perspectiva narativă la persoana întâi influențează percepția cititorului într-un roman sau o povestire pe care l-ați studiat. Discutați despre efectele subiectivității naratorului asupra înțelegerii evenimentelor și a personajelor.
 • Compararea și contrastarea perspectivelor narative la persoana întâi și a treia într-un roman sau o piesă de teatru pe care le-ați studiat. Discutați despre cum schimbarea perspectivei narative afectează modul în care cititorul interpretează și se conectează la poveste.
 • Analizați utilizarea perspectivelor narative multiple într-un roman contemporan pe care l-ați citit. Discutați despre motivele autorului pentru a adopta această abordare și despre modul în care aceasta contribuie la construirea unei povești complexe și aprofundate.
 • Discutați despre importanța perspectivelor narative limitate într-un roman clasic pe care l-ați studiat. Analizați cum aceste perspective restrânse contribuie la construirea suspansului și dezvoltării personajelor.
 • Examinarea impactului unei perspective narative omnisciente într-un roman istoric sau științifico-fantastic pe care l-ați studiat. Discutați despre cum acest tip de narare influențează înțelegerea evenimentelor și transmiterea informațiilor într-un context complex.

Aceste subiecte pot fi adaptate pentru a se potrivi cu operele literare specifice pe care le-ați studiat în cadrul curriculumului de bacalaureat. Se recomandă să fie consultată programa și cerințele specifice ale examenului de bacalaureat din țara și anul dumneavoastră pentru a obține informații precise despre subiectele și cerințele exacte ale probei.

Perspectiva narativă la persoana întâi

Perspectiva narativă la persoana întâi este o tehnică de narare în care povestea este relatată de către un narator care este un personaj implicat în evenimentele povestite. Naratorul folosește pronumele „eu” pentru a se referi la sine și oferă o perspectivă subiectivă asupra întâmplărilor. Această perspectivă permite cititorului să aibă acces direct la gândurile, emoțiile și experiențele naratorului.

Un exemplu de perspectivă narativă la persoana întâi poate fi găsit în romanul clasic „Marele Gatsby” de F. Scott Fitzgerald. În acest roman, naratorul, Nick Carraway, relatează evenimentele din perspectiva sa personală. El folosește pronumele „eu” și oferă o vedere subiectivă asupra personajelor și a acțiunii. Prin intermediul lui Nick, cititorul își formează o înțelegere a lumii și a evenimentelor din roman.

Cele mai citite articole

Naratorul, Nick Carraway, începe povestea și oferă o impresie personală despre Gatsby și despre momentul în care a intrat pentru prima dată în casa acestuia. Perspectiva la persoana întâi permite cititorului să se simtă mai aproape de narator și să experimenteze povestea prin ochii și vocea sa.

Perspectiva la persoana a treia

Perspectiva la persoana a treia

Sursa foto: https://www.freepik.com/premium-photo/painting-boat-with-people-front-it_45885468.htm#query=epoque&position=10&from_view=search&track=sph

Perspectiva narativă la persoana a treia este un stil de narare în care evenimentele și personajele sunt relatate de către un narator extern care nu este implicat direct în acțiunea povestită. Naratorul utilizează pronumele „el”, „ea”, „ei”, „ele” pentru a se referi la personaje și prezintă evenimentele dintr-o perspectivă mai obiectivă.

Un exemplu de perspectivă narativă la persoana a treia poate fi găsit în romanul „Război și pace” de Lev Tolstoi. În acest roman epic, naratorul relatează evenimentele din viața mai multor personaje și le prezintă dintr-o perspectivă externă. Naratorul are acces la gândurile și emoțiile personajelor, dar păstrează o distanță față de acțiunea povestită.

Perspectiva narativă la persoana a treia poate varia în ceea ce privește gradul de acces la gândurile personajelor și nivelul de obiectivitate al naratorului, în funcție de stilul și intenția autorului.

Perspectiva narativă omniscientă

Perspectiva narativă omniscientă este un stil de narare în care naratorul are cunoștințe și acces la gândurile, emoțiile și experiențele tuturor personajelor din poveste. Acesta cunoaște toate evenimentele și informațiile relevante și poate oferi perspective și insights dincolo de ceea ce este cunoscut de personaje. Naratorul omniscient acționează ca un observator neutru și detaliat al acțiunii, oferind o perspectivă globală asupra întâmplărilor.

Un exemplu de perspectivă narativă omniscientă poate fi găsit în romanul clasic „Moby Dick” de Herman Melville. Naratorul omniscient cunoaște gândurile, trăirile și experiențele personajelor, precum și informații despre balenă și viața marină. Acest stil de narare permite autorului să exploreze teme și idei mai profunde și să ofere o înțelegere complexă a povestii.

Naratorul omniscient oferă o perspectivă asupra gândurilor și dorințelor capitănului Ahab și a motivelor sale personale în lupta împotriva balenei. Naratorul are acces la gândurile interioare ale personajului și îl prezintă într-un mod obiectiv și detaliat.

Prin utilizarea perspectivei narative omnisciente, autorul poate crea o panoramă amplă asupra povestii, dezvăluind motivele și perspectivele diferitelor personaje, dar și oferind interpretări și comentarii suplimentare despre evenimente și teme.

Perspectiva narativă limitată

Perspectiva narativă limitată este un stil de narare în care povestea este relatată din perspectiva și cu cunoștințele unui singur personaj. Naratorul oferă o vedere subiectivă asupra evenimentelor și se limitează la cunoștințele, gândurile și emoțiile personajului prin intermediul căruia este relatată povestea. Acest tip de perspectivă permite cititorului să se identifice mai profund cu personajul și să experimenteze povestea prin ochii și mintea acestuia.

Un exemplu de perspectivă narativă limitată poate fi găsit în romanul „To Kill a Mockingbird” de Harper Lee. Povestea este relatată din perspectiva lui Scout Finch, o fetiță de șapte ani, care își împărtășește observațiile și gândurile sale despre lumea din jur. Prin perspectiva limitată a lui Scout, cititorul descoperă prejudecățile și inegalitățile sociale dintr-un mic oraș din sudul Statelor Unite în perioada Marii Crize Economice.

Perspectiva narativă limitată permite cititorului să se concentreze asupra dezvoltării personajului principal și să vadă lumea din perspectiva acestuia. Acest stil narativ oferă o conexiune mai strânsă între cititor și personaj, permițându-le să trăiască și să simtă povestea într-un mod mai intim.

Cele mai citite articole