Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ce acte sunt necesare pentru divorț?

Divorțul este o realitate socială semnificativă în România, având un impact profund asupra indivizilor și familiilor implicate. În ultimele decenii, ratele divorțurilor au înregistrat o creștere constantă, reflectând schimbările culturale și sociale din societatea românească. Această tendință este influențată de mai mulți factori, cum ar fi emanciparea femeilor, evoluția valorilor și a rolurilor de gen, precum și presiunile economice și stresurile cotidiene. În acest context, divorțul devine o problemă complexă, cu implicații juridice, emoționale și sociale semnificative pentru toți cei implicați.

Divorțul la notar

Divorțul la notar în România reprezintă o opțiune viabilă pentru cei doi soți atunci când sunt de acord asupra tuturor termenilor separării lor. Această procedură oferă o cale mai rapidă și mai puțin formală de a pune capăt unei căsătorii, fără a implica instanța de judecată. Pentru a iniția divorțul la notar, cei doi soți trebuie să se prezinte împreună în fața unui notar public și să-și exprime consimțământul pentru desfacerea căsătoriei. Un aspect important este că amândoi trebuie să fie de acord cu termenii și condițiile separării.

După ce au ajuns la un acord comun, cei doi soți trebuie să adune și să prezinte o serie de acte pentru a finaliza procesul de divorț la notar. Aceste documente includ actele de identitate ale ambilor soți, certificatele de naștere ale acestora și certificatul de căsătorie original. Dacă cei doi au copii minori rezultați din căsătorie, va trebui să furnizeze și certificatul de naștere al copilului minor. Este important de menționat că acest tip de divorț poate fi mai rapid și mai convenabil din punct de vedere financiar decât procedura tradițională la instanță.

În ceea ce privește costurile asociate divorțului la notar în 2023, acestea pot varia în funcție de onorariul notarului și de complexitatea cazului. Totuși, divorțul la notar are tendința de a fi mai accesibil din punct de vedere financiar în comparație cu un proces la instanță, deoarece impune mai puține cheltuieli legale și poate fi finalizat mai rapid. Este recomandabil să discutați cu un notar sau să căutați asistență legală pentru a obține detalii specifice cu privire la costurile implicate în divorțul la notar în 2023.

După ce soții se prezintă în fața notarului public cu documentele necesare, notarul procedează la înregistrarea cererii de divorț, iar acest moment marchează începutul unui proces bine definit în procedura de divorț la notar în România. În acest context, notarul acordă un termen de minimum 30 de zile, cunoscut și sub numele de termen de reflecție. Acest interval de timp este instituit pentru a oferi celor doi soți oportunitatea de a reconsidera decizia de divorț și de a analiza cu atenție implicațiile acestui pas important în viața lor.

În cazul în care există copii minori implicați, procedura devine și mai detaliată. Autoritatea tutelară competentă întocmește un raport de anchetă psihosocială, evaluând impactul divorțului asupra copiilor și recomandând soluții pentru a proteja interesele acestora.

Pentru ca divorțul la notar să fie posibil atunci când există copii minori în familie, cei doi părinți trebuie să ajungă la un acord asupra unor aspecte esențiale. Acestea includ alegerea numelui de familie pe care fiecare părinte îl va purta după divorț, exercitarea autorității părintești de către ambii părinți, stabilirea locuinței copilului minor după divorț (în conformitate cu articolul 400 din Codul civil, copilul poate locui doar la unul dintre părinți), modalitățile de menținere a legăturilor personale dintre părintele separat și fiecare dintre copiii minori, precum și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educație ale copiilor.

Aceste proceduri și acorduri sunt esențiale pentru a asigura că divorțul se desfășoară într-un mod responsabil și că interesele copiilor sunt protejate în cel mai bun mod posibil.

Cât costă divorțul la notar în 2023

Cât costă divorțul la notar în 2023

Sursa foto

Costul unui divorț la notar în 2023 poate varia în funcție de biroul notarial la care alegeți să efectuați procedura și de complexitatea cazului dumneavoastră. Cu toate acestea, este important să luați în considerare câteva informații generale referitoare la tarifele practicate.

Pentru divorțul pe cale amiabilă la notariat, prețurile pot începe de la aproximativ 700 de lei, dar trebuie să aveți în vedere că acesta este un preț de bază la care se adaugă și TVA-ul. Cu cât există mai multe aspecte de rezolvat sau cu cât cazul este mai complex, costurile pot crește. În special, divorțurile cu copii minori implică adesea proceduri suplimentare și o complexitate mai mare, ceea ce poate duce la creșterea costurilor.

Pentru a obține o imagine mai clară a costurilor specifice pentru divorțul dumneavoastră la notar în 2023, este recomandabil să discutați direct cu un birou notarial sau să căutați asistență legală. Astfel, veți putea obține informații detaliate despre tarifele practicate în zona dumneavoastră și veți putea evalua mai precis costurile implicate în divorțul dumneavoastră. Este important să aveți în vedere că divorțul la notar poate fi, în general, mai accesibil din punct de vedere financiar în comparație cu procedurile de divorț la instanță, dar costurile exacte vor varia în funcție de circumstanțele individuale ale cazului dumneavoastră.

Divorț fără copii minori

 • Onorariul notarial pentru divorț prin acord: 714 lei
 • Tariful de înregistrare a cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 59,5 lei
 • Copii legalizate certificate de naștere ale soților și certificat de căsătorie: 7,14 lei x 3 (21,42 lei)
 • TVA

Total: 714 lei + 59,5 lei + 21,42 lei + TVA

Divorț cu copii minori

 • Onorariul notarial pentru divorț prin acord: 1190 lei
 • Onorariul notarial pentru convenție privind numele de familie purtat după divorț, exercitarea autorității părintești, locuința minorului și alte aspecte: 178,5 lei
 • Taxa pentru înregistrarea cererii de divorț în Registrul Național al Cererilor de Divorț: 59,5 lei
 • Copii legalizate certificate de naștere ale soților și copii minori și certificat de căsătorie: 7,14 lei x 4 (28,56 lei)
 • TVA

Total: 1190 lei + 178,5 lei + 59,5 lei + 28,56 lei + TVA

Aceste costuri sunt doar o estimare și pot varia în funcție de biroul notarial, de complexitatea cazului și de alte variabile. Pentru a obține o evaluare precisă a costurilor pentru divorțul dumneavoastră, este recomandabil să discutați direct cu un notar sau cu un birou notarial care vă poate oferi informații specifice legate de tarifele lor și de procedurile implicate în cazul dumneavoastră.

Acte necesare pentru divorț la tribunal în 2023 cererea de divorț

Acte necesare pentru divorț la tribunal în 2023 cererea de divorț

Cele mai citite articole

Sursa foto

Actele necesare pentru divorțul la tribunal în 2023 pot varia ușor în funcție de circumstanțele specifice ale fiecărui caz și de legislația actuală. Mai jos sunt enumerate documentele generale pe care de obicei le solicitați într-un proces de divorț la tribunal:

 • Cererea de divorț, semnată fie de către ambii soți (în cazul divorțului amiabil) fie doar de către reclamant (în cazul divorțului din culpă).
 • Actele de identitate ale ambilor soți (în original sau copie legalizată).
 • Certificatele de naștere ale ambilor soți (în original sau copie legalizată).
 • Certificatul de căsătorie (în original).
 • Certificatul de naștere al copilului minor rezultat din căsătorie (în original sau copie legalizată).
 • Dovada veniturilor sau alte acte doveditoare asupra contribuirii la bunurile comune (în funcție de caz).
 • Dovada plății taxei judiciare de timbru.

În funcție de circumstanțele individuale ale cazului dumneavoastră, tribunalul ar putea solicita documente suplimentare sau informații adiționale pentru a putea pronunța divorțul. În plus, legislația și procedurile pot suferi modificări în timp, așa că este recomandabil să consultați un avocat sau să contactați direct tribunalul local pentru a obține informații actualizate și precise cu privire la documentele necesare pentru divorțul dumneavoastră în 2023.

Divorțul cu partaj

În cazul în care se solicită și partajul bunurilor în cadrul procedurii de divorț la tribunal, lista documentelor necesare se va completa cu câteva documente suplimentare. Acestea includ:

 • Certificate de atestare fiscală care să ateste valoarea impozabilă a bunurilor supuse partajului. Aceste documente sunt esențiale pentru evaluarea corectă a valorii bunurilor și pentru a determina modul în care acestea vor fi împărțite între cei doi soți.
 • Extrase de carte funciară care să ofere informații despre proprietățile imobiliare care urmează să fie partajate. Aceste extrase de carte funciară sunt importante pentru a stabili clar proprietatea asupra bunurilor imobile și pentru a înregistra modificările de proprietate, dacă este necesar.

Divorțul amiabil

Aceasta este o opțiune în care ambii soți sunt de acord cu divorțul și cu termenii acestuia. În acest caz, divorțul poate fi pronunțat de către instanță fără a ține cont de durata căsniciei sau de existența copiilor minori rezultați din mariaj. După soluționarea cererii de divorț, instanța ia o decizie în interesul minorilor implicați, asigurându-se că interesele acestora sunt protejate.

Divorțul din motive temeinice

Aceasta este o opțiune în care unul dintre soți solicită divorțul pe baza unor motive temeinice, cum ar fi adulterul, violența domestică sau abandonul. În acest caz, instanța va analiza motivele invocate și va lua o decizie în conformitate cu legea.

Divorțul la tribunal implică proceduri legale complexe și poate avea costuri variabile, inclusiv costuri legale și taxe judiciare de timbru. Este esențial să obțineți asistență legală și să vă consultați cu un avocat pentru a vă ghida în proces și a vă asigura că respectați toate cerințele legale în ceea ce privește actele și procedurile.

În cadrul divorțului la tribunal, există mai multe aspecte importante de luat în considerare, inclusiv deciziile judecătorului privind întreținerea și folosirea locuinței, precum și diferențele între divorțul amiabil și divorțul din motive temeinice.

Pronunțarea obligației de întreținere și folosirea locuinței

Pronunțarea obligației de întreținere și folosirea locuinței

Sursa foto

În procesul de divorț la tribunal, judecătorul poate decide asupra aspectelor legate de întreținere și folosirea locuinței. Acest lucru poate include stabilirea dacă unul dintre soți trebuie să plătească întreținere celuilalt și care dintre soți va avea dreptul să locuiască în locuința conjugală.

Divorțul amiabil

În acest caz, ambii soți sunt de acord cu divorțul și cu termenii acestuia. Durata căsniciei sau existența copiilor minori nu influențează decizia de a accepta divorțul. După soluționarea cererii de divorț, instanța ia o decizie în interesul minorilor implicați pentru a se asigura că interesele acestora sunt protejate.

Divorțul din motive temeinice

În cazul divorțului din motive temeinice, unul dintre soți solicită divorțul pe baza unor motive grave, cum ar fi adulterul, violența domestică sau abandonul. În acest caz, instanța trebuie să analizeze și să constate culpa unuia sau ambilor soți și să stabilească imposibilitatea continuării căsniciei din cauza raporturilor grav vătămate, care nu pot fi remediate.Costul divorțului la tribunal în 2023

Costul divorțului la tribunal este stabilit în funcție de taxa de timbru și variază în funcție de motivul pentru desfacerea căsătoriei. Iată câteva dintre tarifele specifice:

 • 200 lei pentru cererea de divorț pe acordul ambilor soți sau a unuia dintre ei, acceptată de celălalt soț.
 • 100 lei pentru cererea de divorț din culpă, în cazul în care se solicită desfacerea căsătoriei din motive grave.
 • 100 lei pentru cererea de divorț în cazul separării în fapt a soților care a durat cel puțin 2 ani.
 • 50 lei pentru cererea de divorț formulată de către soțul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Aceste tarife se plătesc anticipat, iar dovada achitării trebuie să fie atașată la cererea de divorț, împreună cu celelalte documente necesare.

Dosarul de divorț poate fi clasat în anumite situații, cum ar fi renunțarea ambilor soți la divorț, interdicția impusă unuia dintre soți, nașterea unui copil sau decesul unuia dintre soți, care determină încetarea căsătoriei prin deces. Acestea sunt situații în care procedura de divorț poate fi întreruptă sau încheiată înainte de pronunțarea finală a instanței.

Cele mai citite articole